ปัจจุบัน ร้านอมรได้ขยายจุดขายและ บริการแบบครบวงจรไปมากกว่า 74 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในห้าง Modern Trade (Big C, Carrefour, Lotus) และห้างประจำหัวเมืองต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าและมีสินค้าหลากหลาย ให้เลือกซื้อกว่าหนึ่งแสนรายการ โดยยังรักษาความเชี่ยวชาญในด้านการนำเข้า และจัดจำหน่ายอะไหล่อีเล็กโทรนิคส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับชาวช่างอย่างต่อเนื่องในราคาที่ย่อมเยาว์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในสไตล์กันเอง แบบฉบับของอมร ซึ่งปัจจุบันเราได้มีสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย