บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
สาขา12 ฟอร์จูน
5 อาคารศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ชั้ น4 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
โทรศัพท์ :02-642 0296-7 , 061-413 1027
แฟกซ์ :
อีเมล์ : fortune@amorngroup.com