บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
สาขา12 ฟอร์จูน
5 อาคารศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ชั้ น4 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
โทรศัพท์ :02-642 0295-7
แฟกซ์ : 02-642 0295-7 ต่อ 111
อีเมล์ : fortune@amorngroup.com