post title

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่ อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด มีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภาค รวม 20 จังหวัด มี 69 สาขา พร้อมจุดรับเครื่องซ่อม มีทีมงานช่าง, อะไหล่และพนักงานบริการ 294 คน มีศูนย์บริการรับซ่อม ได้แก่

ที่อยู่ : เลขที่ 17/18-19 ม.6 ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 02-482 1320-33
แฟกซ์ : 02-482 1337
อีเมล์ : -
รูปสาขา 
post title

ศูนย์บริการซ่อม ดิโอล์

ที่อยู่ : เลขที่ 10 ชั้น 2 อาคารดิโอลด์สยาม ถ.บูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-623 8180-99
แฟกซ์ : -
อีเมล์ : -
รูปสาขา 
post title

ศูนย์บริการซ่อม สาขาฟอร์จูน

ที่อยู่ : 5 อาคารศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ชั้ น4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-623 8180-99
แฟกซ์ : 02-642 0295-7 ต่อ 111
อีเมล์ : fortune@amorngroup.com
รูปสาขา 
post title

ศูนย์บริการซ่อม พระราม 4

ที่อยู่ : 300 ชั้น2 เทสโก้โลตัส ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์ : 02-249 3056,085-488 0146
แฟกซ์ : 02-671 8169
อีเมล์ : rama4@amorngroup.com
รูปสาขา 
post title

ศูนย์บริการซ่อม ศรีนครินทร์

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-7404032-34
แฟกซ์ : -
อีเมล์ : srinakarin@amorngroup.com
รูปสาขา 

เค้าเตอร์รับเครื่องซ่อมและภาพงานซ่อมของเรา