การรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้าดังนี้
1. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ขาย และ รายละเอียดใบรับประกันของสินค้า
2. บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด