top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ร้านอมร พร้อมให้บริการแบบ New Normal


ร้าน อมร อีเล็คโทรนิคส์ เตรียมมาตรการรองรับการให้บริการ ตั้งแต่การเข้าร่วมลงทะเบียนร้านค้ากับแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ของศบค. ทุกสาขาทั่วประเทศ ติด QR Code เพื่อให้ลูกค้าได้ เช็คอินด์ และ เช็คเอ้าท์ เมื่อใช้ซื้อสินค้าภายในร้าน คัดกรองการเข้าร้านวัดอุณหภูมิ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำสัญญาลักษณ์เส้นสีแดงจุดยืนรอเว้นระยะห่างภายในร้าน และ บริการสแกนจ่ายเงินแบบไร้เงินสด เพื่อสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันเมื่อมาใช้บริการกับร้าน อมร

ดู 83 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page